​Nestátní zdravotnické zařízení
Domácí zdravotní péče

Hřbitovní 482, 763 15 Slušovice
Tel.: 739 144 270
jczdravi@seznam.cz
IČO: 761 15 445

InBody 230

Základní informace

InBody 230 je jeden z nejpřesnějších a nejspolehlivějších přístrojů pro diagnostiku a analýzu složení lidského těla - tzv. analyzátor tělesného složení. Přístroj InBody je profesionální zařízení využívané v odborném zdravotnictví ve vyspělých zemích světa, prošel mnoha klinickými testy a získal mnoho celosvětových certifikací.

 

 

Základní analýza

1) Tělesná kompozice
 • Hmotnost
 • Svalová tkáň
 • Tuková tkáň
 • Voda v těle
2) Určení obezity
 • BMI - index tělesné hmotnosti
 • PBF - index tělesného tuku v %
 • WHR - index objemu boků a pasu
 • BMR - minimální kalorická potřeba
3) Hodnocení svalů a tuků
 • Svalová kontrola
 • Tuková kontrola
4) Vyváženost postavy
 • Rozložení netukové tkáně podle segmentů
 • Rozložení tukové tkáně podle segmentů
5) Týdenní plán aktivit
 • Výdej energie dle vybrané aktivity
 • Výpočet úbytku tuku za 1 měsíc
Rozšířená analýza:
 • Vnitrobuněčná voda, mimo buněčná voda, proteiny, kostní/nekostní minerály, tuková hmota, kostní a svalová hmota, bez tuková hmota, váha
 • Svalová hmota v jednotlivých tělesných částech, procento svaloviny v jednotlivých tělesných částech
 • Edém (otok),  jednotlivých tělesných částech
 • Oblast tělesného tuku (růstový graf pro jedince pod 15 let)
 • Nutriční diagnóza (proteiny, minerály, tuk, edém)
 • Tělesná vyváženost, tělesná síla, zdravotní diagnóza
 • Cílová váha, kontrola váhy, tuková kontrola, svalová kontrola, stav tělesné zdatnosti, stupeň obezity, BCM, BMC, BMR, AC, AMC
 • Historie tělesného složení (výsledky 10 testů)
 • Impedance v jednotlivých tělesných částech stanovené každou frekvencí zvlášť
VLASTNOSTI:
 • Analýza je neinvazivní, rychlá a jednoduchá, trvá asi 2 minuty..
 • Analýza probíhá na boso bez ponožek, váhu oblečení lze odečíst.
 • Analýza je vhodná pro osoby vážící až 250kg - nezměřitelné na běžné váze.
 • Přehledný protokol s výsledky měření podle jednotlivých částí těla