​Nestátní zdravotnické zařízení
Domácí zdravotní péče

Hřbitovní 482, 763 15 Slušovice
Tel.: 739 144 270
jczdravi@seznam.cz
IČO: 761 15 445

Povolení k činosti - Poradenství a časná intervence v oblasti návykového chování

certifikat

Certifikát prověřená společnost

certifikat