​Nestátní zdravotnické zařízení
Domácí zdravotní péče

Hřbitovní 482, 763 15 Slušovice
Tel.: 739 144 270
jczdravi@seznam.cz
IČO: 761 15 445

Domácí zdravotní péče

Moje zařízení jsem založil za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, se zdravotním zaměřením, na podporu zvýšení kvality života, a pro udržení a navrácení zdraví při procesu rychlého uzdravení ve vlastním domácím prostředí.

Podpora důstojného života ve vlastním sociálním prostředí, zabezpečením bio-psycho-sociálních potřeb pomocí domácí zdravotní péče.

Poskytované služby domácí zdravotní péče

 • Komplexní péče o klienta - celková hygiena, prevence dekubitů, kontrola fyziologických funkcí, sledování stavu výživy
 • Aplikace injekcí a léků ve všech formách, nácvik aplikace inzulínu
 • Odběry biologického materiálu
 • Převazy a ošetřování ran
 • Bazální stimulace k nácviku sebeobsluhy
 • Poradenství a konzultace pro rodinné příslušníky pečující o své blízké

Nejčastější indikační skupiny

 • Nejčastější diagnózy - CMP, úrazová poranění mozku a míchy, roztroušená skleróza, Parkinsonova nemoc, chronická dlouhodobá onemocnění
 • Poruchy pohybového aparátu - stavy po úrazech, zlomeninách, amputacích, endoprotézy
 • Poruchy integrity kůže - pooperační rány, bércové vředy, dekubity
 • Poruchy metabolismu - Metabolický syndrom, nádorová onemocnění
 • Psychické poruchy - Alzheimerova choroba, demence

Komu je domácí zdravotní péče určena

Všem rodinným příslušníkům a jejich blízkým v životní situaci, kdy dojde ke změně zdravotního stavu a péči nelze zvládnout laickou péčí a je nutné zahájit poskytování odborné zdravotní péče.

Úhrada za domácí zdravotní péči

Nabízím kvalitní službu poskytovanou v domácím prostředí i u klientů, u kterých není z jakéhokoliv důvodu lékařem indikována domácí zdravotní péče hrazená zdravotní pojišťovnou. Z tohoto důvodu nabízím zajištění této péče formou placené služby.

Rozsah služeb je shodný se službami, které jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Jedná se o tyto služby: kontrola fyziologických funkcí, odběry biologického materiálu, včetně odvozu do laboratoře, aplikace injekcí, inzulínu, příprava a podávání léků, převazy při porušení celistvosti kůže (rány, pooperační rány, dekubity, bércové vředy atd.), bazální ošetřovatelská péče vedoucí k sebeobsluze a samostatnosti klienta. Péče o stomie, podávání klyzma atd.

Všechny služby jsou poskytovány odbornými zdravotními pracovníky s platnou registrací pro samostatný výkon činnosti.