​Nestátní zdravotnické zařízení
Domácí zdravotní péče

Hřbitovní 482, 763 15 Slušovice
Tel.: 739 144 270
jczdravi@seznam.cz
IČO: 761 15 445

Krátké intervence

Krátké intervence jsou definované praktické postupy, které vedou k časné identifikaci rizikového chování, rozpoznání míry problému a motivují k aktivní nápravě. Účinnost byla prokázána a metodika byla v ČR ověřena. Krátké intervence splňují požadavek na nízké náklady, snadnou dostupnost a efektivitu. Metodiku je vhodné aplikovat u prvků životního stylu, jako je nevhodná výživa, kuřáctví, nedostatečná tělesná aktivita, stres, nevhodné pracovní návyky aj.

Krátká intervence je vhodný program, kde v malém časovém rozmezí upozorním osoby, pomocí nové špičkové neinvazivní technologie na rizikové faktory vedoucí k chronickým neinfekčním chorobám (civilizační choroby). Pomocí nejmodernějších přístrojů BPBIO 320, Max Pulse a InBody 230, změřím krevní tlak, srdeční činnost, autonomní nervový systém, úroveň stresového zatížení, fyzický stres, psychický stres, odolnost vůči stresu, typ cév, stáří cév, srdeční výkon, pružnost tepen, zbytkový objem krve v cévách, tělesnou kompozici, diagnózu obezity, kontrolu svaloviny, minerálů, tuků, vyváženost svalů v těle a rozložení tuku v těle aj. Všechny tyto faktory hrají důležitou roli v kondici organismu a schopnosti zvládat stres.

Vyšetření je neinvazivní, klient musí mít pouze holé ruce a být na boso. Každý klient obdrží tištěný přehledný protokol a v krátkosti s ním zkonzultuji naměřené výsledky, případně navrhnu podrobnou konzultaci mimo pracovní dobu. Vyšetření jednoho klienta trvá cca 10 minut.