​Nestátní zdravotnické zařízení
Domácí zdravotní péče

Hřbitovní 482, 763 15 Slušovice
Tel.: 739 144 270
jczdravi@seznam.cz
IČO: 761 15 445

Zdravá obec

Mojí vizí je podpořit rozvoj obcí s „nálepkou“ zdravá obec.

77% všech onemocnění je způsobeno nevhodným životním stylem.

Vzhledem k faktu stárnutí populace, by mělo být v prioritách obcí udržet své spoluobčany co nejdéle v dobré kondici a podpořit schopnosti občanů se o sebe co nejdéle postarat. Přijetím kvalitní prevence zdravého životního stylu se obec částečně vyhne budoucím obrovským nákladům na zřizování podpůrné péče pro své obyvatele.

Je nutno mít na mysli, že prevence je výrazně levnější, než řešení akutních a dlouhodobých problémů.

Spoluprací se mnou mohou obce získat partnera pro šíření zdravého životního stylu a společně zvýšit motivaci lidí ke změně. Lidem, kteří se rozhodnou pro změnu, umím poskytnout kvalitní individuální péči ve své poradně.

Nabízí se tedy otázka, jak přispět ke zvýšení podílu lidí na péči o své zdraví? Jak je získat a motivovat pro péči o své zdraví? Je důležité připomenout lidem, že v péči o své zdraví by nikdo neměl zůstat sám.

Mobilní poradna a krátká intervence je vhodný program, kde v krátkém časovém rozmezí upozorníme osoby, pomocí nové špičkové neinvazivní technologie na rizikové chování vedoucí k chronickým neinfekčním chorobám (civilizační choroby).

Program

 • Měření na přístroji přístroj BPBIO 230 ( krevní tlak, graf pulsu )
  • Přehledný protokol naměřených hodnot
  • Osobní konzultace naměřených výsledků
 • Měření na přístroji Max Pulse Medicore ( srdeční činnost, autonomní nervový systém, stresová zátěž, stav cév )
  • Přehledný protokol naměřených hodnot
  • Osobní konzultace naměřených výsledků
 • Měření na přístroji InBody 230 ( analýza složení těla )( vhodné i pro děti od 6 let )
  • Přehledný protokol naměřených hodnot
  • Osobní konzultace naměřených výsledků

Věřím a jsem přesvědčen, že společnými silami se nám podaří snížit nebo zcela odstranit jednotlivé rizikové složky nesprávného životního stylu u mnohých osob. Dnešní člověk je vystaven velkému duševnímu a fyzickému stresu, čímž se snižuje celkově odolnost proti stresu (problémy v práci, v rodině, partnerské vztahy a mezilidské vztahy obecně). Důsledky stresu se pak projeví jako deprese, migréna, astma, lipidová nerovnováha, hypertenze, pálení žáhy, diabetes 2 typu, močová inkontinence, artróza, křečové žíly, dna, žaludeční vředy, kardiovaskulární onemocnění, infarkt myokardu, mozková mrtvice, zvýšené riziko vzniku rakoviny, kuřáctví, alkoholismus, toxikomanie atd.

Vím a mám vyzkoušeno v praxi, že změna životního stylu pomůže v každém věku a vždycky. Mnoho lidí si neuvědomuje, jaké riziko se skrývá v jeho těle. Přitom všichni víme, že zdravé tělo přináší mnohem větší pohodlí, méně stresu, bolesti a mnohem více energie.

Mobilní poradna v obci je vhodný program jako počáteční screening před zahájením dalších aktivit podpory zdraví. Krátká intervence je vhodný program pro Zdravá města a obce.

Vzhledem k tomu, že jde o neinvazivní vyšetření, je možné provádět měření v běžných prostorách s přívodem elektrického proudu (230V). Např. zasedací místnost, větší kancelář, kulturní dům atd. Nutné zachovat intimní zónu pro klienty. WC v dosahu.