​Nestátní zdravotnické zařízení
Domácí zdravotní péče

Hřbitovní 482, 763 15 Slušovice
Tel.: 739 144 270
jczdravi@seznam.cz
IČO: 761 15 445

Moje vize

Mou vizí je zlepšovat zdravotní úroveň v Česku, protože pohoda těla a duše pramení ze správného způsobu života ve kterém je řád. Vším co dělám, se snažím přispět ke zlepšení spokojenosti obyvatel v naší zemi.

Po více než 30 letech práce ve zdravotnictví a zdravotních ústavech, jsem rozhodnutý nesdílet stejnou filozofii s ministerstvem zdravotnictví, které ve většině případů řeší až důsledky nesprávného stylu života. Jsem přesvědčen, že pokud se má v Česku zlepšit zdravotní úroveň obyvatel, tak musím přicházet s kvalitními preventivními vzdělávacími programy, tak motivačně, aby i přes absenci účasti pojišťoven, chtěli lidé sami aktivně pracovat na zlepšení svých nesprávných zdravotních návyků.

Díky osobnímu přístupu jsem schopen spolupracovat se školami a působit na děti ve chvíli, kdy si budují životní návyky.

Své dlouholeté zkušenosti umím zúročit i pro lidi, kteří se rozhodnou změnit svůj styl života a stát se jim oporou při náročné změně stávajícího životního stylu.

Majitelům firem přináším benefit v podobě zdravého spolupracovníka. Umím přispět ke výšení efektivity firmy a ušetřit náklady na vyplácení nemocenských, které lze investovat do rozvoje společnosti.

Obcím dát možnost zapojit své spoluobčany do projektů prevence všech rizikových skupin a doplnit stávající aktivity, které obce již pro obyvatele zprostředkovávají. Lidé dostanou, jak impulz ke změně zdravotního stylu, tak i možnost aktivně naplňovat své rozhodnutí.

Osobní příběh

Jan Cimburek
Jan Cimburek

Majitel Nestátního zdravotnického zařízení pro domácí zdravotní péči a Poradny pro konzultační a poradenskou činnost v oblasti podpory zdraví.

Narodil jsem se v roce 1958. Jsem absolventem Střední zdravotnické školy Hraběte Emanuela Pöttinga v Olomouci. Devatenáct let jsem pracoval na plicním oddělení a léčebně dlouhodobě nemocných v Odborném léčebném ústavu Paseka na střední Moravě. Při vykonávání funkce staniční sestry v domově pro seniory nedaleko Zlína, jsem sedm let získával cenné zkušenosti ve zdravotní i duševní péči o klienty. Aktivně jsem se podílel na zavádění nových standardů sociální péče do praxe ve státních zařízeních pro seniory, které nebyly dodnes překonány.

Poradenskou a přednáškovou činnost v oblasti zdravého životního stylu jsem započal u krajského Zdravotního ústavu Zlín a Státního zdravotního ústavu Praha. Byl jsem člen Oddělení pracovního lékařství na úseku podpory zdraví. Náplní mé práce bylo poradenství v oblasti zdravého životního stylu, měření a vyhodnocování rizikových faktorů  spojených s nesprávným životním stylem. Mými klienty už tehdy byli lidé s nadváha, či podvýživou. Závislí na kouření tabákových výrobků. Osvojoval jsem si problematiku stárnutí a v neposlední řadě i podporoval vzdělávání v problematice drog. S kolegy jsem provozoval poradnu HIV/AIDS. Aktivně jsem vzdělával širokou veřejnost napříč všemi věkovými skupinami.

Bohužel všechny tyto aktivity byly zrušeny jediným rozhodnutím ministerstva zdravotnictví. Vnímal jsem to jako chybu a tak jsem se rozhodl založit vlastní firmu. S logem JCzdraví jsem se rozhodl nastavit „Jasnou Cestu“ v oblasti prevence a edukace zdravého životního standardu.