​Nestátní zdravotnické zařízení
Domácí zdravotní péče

Hřbitovní 482, 763 15 Slušovice
Tel.: 739 144 270
jczdravi@seznam.cz
IČO: 761 15 445

Max Pulse

Přístroj Max Pulse Medicore je určený pro neinvazní vyšetření variability srdeční frekvence (HRV) a pro kvantitativní hodnocení autonomního nervového systému(ANS) včetně zhodnocení průchodnosti cév.
 

 

 

 


Výsledky měření Vám odhalí tyto parametry:

1. HRV tachogram, variabilita srdeční frekvence
2. Tepová frekvence
3. Spektrální analýza variability srdeční frekvence
4. Vyváženost autonomního nervového systému
5. Výkonová spektrální hustota
6. Úroveň stresového zatížení
7. Stresové skóre
8. Celkový stav cév
9. Indexy vypočítané z APG křivky
10. Krevní cirkulace a stav cév
 

Typ cév

Tabulka znázorňuje zastoupení jednotlivých typů stavu cév a míru aterosklerotického poškození cév.

Typ Popis
1.   Krevní cirkulace i stav cév je v dobrém stavu
2.   Krevní cirkulace i stav cév je v dobrém stavu, ale může se snadno zhoršovat
  3.- 4.    Počátek degenerativních procesů
5.   Zhoršující se cirkulace krve i stav cév  
 6.- 7.   Poruchy cirkulace i celkového stavu cév

                                            

 

 

 

 

 

Úroveň stresového zatížení

Physical stress (fyzický stres):
Ukazuje míru hladiny fyzického stresu (tělesná námaha, vyčerpání organismu, onemocnění, úraz)

Mental stress (psychický stres):
Ukazuje míru hladiny psychického stresu (emocionální, sociální).

Stress Resistance (odolnost vůči stresu):
Ukazuje míru odolnosti vůči stresu, vyšší hodnota udává lepší odolnost vůči stresu.